Doel

Het doel van de Stichting Euthanasie in de Psychiatrie (SEP) is tweeledig, te weten:

1. de doodswens van psychiatrische patiënten bespreekbaar te maken en een menswaardig sterven bij ondraaglijk geestelijk lijden te bevorderen;

2. te stimuleren dat familie en/of naasten worden betrokken bij de behandeling en bij het euthanasietraject van psychiatrische patiënten.

SEP wil de aandacht vragen van psychiaters en andere hulpverleners in de psychiatrie voor de problematiek van het zelfgewilde levenseinde. De doodswens van een patiënt dient serieus te worden genomen. Door met de patiënt in gesprek te gaan kan worden onderzocht wat de reden is dat hij niet verder wil of kan leven. Als blijkt dat er geen adequate behandeling mogelijk is, moet de behandelaar de mogelijkheid van euthanasie niet uit de weg gaan. Samen met de patiënt en zijn familie zou dan een traject kunnen worden ingezet, waarbij  wordt toegeleefd naar een waardig afscheid van het leven.

Hoe wil SEP haar doel bereiken?

  • Door informatie te verzamelen over de wijze waarop wordt omgegaan met een doodswens. Hebt u of een dierbare om euthanasie gevraagd en geen gehoor gevonden, laat het ons weten.
  • Door persoonlijke ervaringen te delen met hulpverleners in de psychiatrie.  Eén moeder vertelt over de zelfdoding van haar kind en een andere moeder  over de euthanasie die bij haar kind is toegepast. Het schrille contrast tussen deze aangrijpende gebeurtenissen spreekt boekdelen en stemt de toehoorders tot nadenken.
  • Door als gastspreker op te treden bij opleidingen voor psychiatrie.
  • Door het woord te voeren op symposia en deel te nemen aan debatten.
  • Door GGZ instellingen te bezoeken.
  • Door commissies samen te stellen, die zich buigen over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld hoe familieleden kunnen worden betrokken bij een euthanasietraject.
  • Door een luisterend oor te hebben voor mensen die te maken hebben met een dierbare die niet verder wil leven, of die een geliefde hebben verloren door zelfdoding nadat er tevergeefs om euthanasie is gevraagd.
  • Door psychiatrische patiënten met een doodswens informatie te geven over de inhoud van een euthanasieverzoek.
  • Door informatie te geven over hoe de familie/ naasten betrokken kunnen worden bij behandeling en euthanasietraject.