Persbericht

Stichting Euthanasie in de Psychiatrie presenteert handleiding voor artsen

Betrek familie altijd bij euthanasieverzoek psychiatrische patiënt

De Stichting Euthanasie in de Psychiatrie (SEP) presenteert in de ‘Week van de Euthanasie’ een handleiding voor artsen waarin zij een leidraad geeft voor het betrekken van de familie bij de behandeling van psychiatrische patiënten met een euthanasieverzoek. Nog te vaak worden familieleden niet op de hoogte gesteld van de doodswens van hun kind, vader of moeder, laat staan dat ze bij de behandeling worden betrokken. De onverwachte dood heeft dan een ongekende impact op de achterblijvende familieleden.

Familieparticipatie
In 2015 maakten 1871 mensen, merendeels psychiatrische patiënten, zelf een einde aan hun leven. Wekelijks sterven dus gemiddeld 37 mensen door zelfdoding en worden dus ook 37 families met de suïcide van een gezinslid geconfronteerd. Familieparticipatie zorgt dat familieleden niet met grote vragen achterblijven. Ze kunnen zich voorbereiden op de naderende dood en het afscheid mede vormgeven. De patiënt heeft de mogelijkheid uit te leggen waarom hij niet meer verder kan en wil leven.

Wat de arts kan doen
De handleiding geeft uitleg hoe de arts de familie bij de behandeling kan betrekken. Wat de arts kan doen als de patiënt geen familieparticipatie wenst en hoe een verstoorde familieband kan worden hersteld. Naast een verstoorde verhouding zijn de meest voorkomende redenen voor patiënten om familieleden er niet bij de willen betrekken dat ze hen er niet mee willen belasten, schuldgevoelens en angst dat ze de euthanasie zullen tegenhouden.

Als de patiënt betrokkenheid van de familie afwijst, biedt de handleiding handvatten waarmee de weerstand kan worden weggenomen. Alleen als de relatie met de familie onherstelbaar is verstoord, is het begrijpelijk dat er wordt afgezien van een gezamenlijk traject. In alle andere gevallen mag van de patiënt worden verwacht dat hij rekening houdt met de gevolgen van zijn keuze voor de familie. De handleiding is aangevuld met verhalen van moeders, waarvan de een wel bij de behandeling van haar kind werd betrokken en de ander niet. Het schril contrast tussen de verhalen spreekt boekdelen.

Cijfers
Euthanasie bij psychiatrische patiënten is toegestaan als de arts zich aan de in de euthanasiewet omschreven zorgvuldigheidseisen houdt. In 2015 kregen 56 psychiatrische patiënten euthanasie, een fractie van het aantal dat jaarlijks om euthanasie verzoekt. Alleen al bij de Levenseindekliniek (SLK) meldden zich in 2015 419 psychiatrische patiënten met een doodswens. Meestal was het euthanasieverzoek daarvoor al afgewezen door de eigen psychiater en/of huisarts. De SLK honoreerde minder dan 9% (36) van de verzoeken.

De Handleiding voor het betrekken van de familie bij psychiatrische patiënten die om euthanasie verzoeken is te downloaden via de website SEP euthanasieindepsychiatrie.nl.

Noot voor de redactie: voor meer informatie en verzoeken om interviews met ervaringsdeskundigen en psychiaters kunt u contact opnemen met Jeannette Croonen, bestuurslid SEP, T 06 - 223 16 088,

info@euthanasieindepsychiatrie.nl

Terug naar het overzicht