Thema avond: zelfdoding en wilsbekwaamheid

Frank Vandendries

Op dinsdagavond 18 oktober organiseert Frank Vandendries in het Tilburgs crematorium een thema-avond over zelfdoding. Welke motieven hebben mensen om hun eigen dood te overwegen? Hoe bereiden zij het eigen sterven voor als een besluit daartoe genomen is? Welke mogelijkheden biedt de wet op het gebied van euthanasie, zelfeuthanasie en hulp bij zelfdoding? Niet zelden is er sprake van een lange weg van wikken en wegen, van een complex aan factoren en een samenloop van omstandigheden alvorens iemand het levenseinde gestalte wil gaan geven. En wanneer dan iemand voor zichzelf helder heeft dat sterven de beste optie is, is die keuze dan bespreekbaar met naasten en hulpverleners? In de gespreksavond zal een accent komen te liggen op psychiatrische problematiek en wils(on)bekwaamheid. Naast het toelichten van mijn praktijk, zal een ervaringsdeskundige spreken over de begeleiding van iemand die het leven beëindigd heeft en zal een psychiater wilsbekwaamheid belichten aan de hand van casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk. Tijdens de avond is er live muziek te beluisteren. De bijeenkomst is op dinsdagavond 18 oktober 2016 in AndanteCafé van Crematorium Tilburg, Karel Boddenweg 5. Aanvang 20.00 uur (geen entreekosten, koffie en thee gratis). Graag aanmelden via info@frankvandendries.com of 06-51087818

Terug naar het overzicht