Stichting Euthanasie in de Psychiatrie verheugd over aandacht voor familie en naasten in nieuwe richtlijn psychiatrie

De stichting Euthanasie in de Psychiatrie (SEP) heeft grote waardering voor de belangrijke  positie die de familie en naasten in alle fasen van het euthanasietraject hebben gekregen in de nieuwe richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis

SEP heeft zich er altijd sterk voor gemaakt dat er serieus wordt geluisterd naar patiënten met een doodswens. In de richtlijn is nu opgenomen dat elke psychiater geacht wordt een euthanasieverzoek serieus te nemen. Als een arts om welke reden dan ook  zelf de gevraagde hulp niet kan bieden, wordt hij geacht de patiënt door te verwijzen naar iemand die daartoe wel bereid is.

Vorig jaar heeft SEP de Handleiding voor het betrekken van de familie bij psychiatrische patiënten die om euthanasie verzoeken uitgebracht, waarin staat beschreven waarom het zo belangrijk  is dat de familie bij het euthanasieproces wordt betrokken en artsen een leidraad wordt gegeven om dat te bewerkstelligen. In de nieuwe richtlijn wordt expliciet verwezen naar de handleiding, met name voor de gevallen waarin een patiënt liever niet heeft dat de familie bij zijn levenseinde wordt betrokken. Dan zal de arts, aldus de richtlijn, het euthanasieverzoek slechts kunnen honoreren nadat een uiterste inspanning is gedaan de patiënt te motiveren de familie erbij te betrekken. Slechts in zeldzame gevallen kan de arts afzien van contact met familie en naasten. 

Belangrijke doelstellingen van SEP zijn vastgelegd in deze nieuwe richtlijn.

De Handleiding voor het betrekken van de familie bij psychiatrische patiënten die om euthanasie verzoeken is hier te downloaden.

Terug naar het overzicht