Handleiding

Klik hier om de handleiding voor het betrekken van de familie bij psychiatrische patienten die om euthanasie verzoeken te downloaden.


Euthanasieverzoek met toelichting

klik hier om een wilsverklaring / euthanasieverklaring te downloaden.


Folder

klik hier om onze folder te downloaden.


Richtlijn NVvP 

klik hier om de " Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten
met een psychiatrische stoornis van de NVvP" te downloaden.