Voorgeschiedenis

Aanleiding voor de oprichting van de Stichting Euthanasie in de Psychiatrie was de zelfdoding van twee jonge mensen met een ernstige, onbehandelbare psychiatrische stoornis. Zij hadden gevraagd om euthanasie maar vonden geen gehoor bij hun behandelaren. Voor de moeders van deze jonge mensen was het onverteerbaar dat hun kinderen genoodzaakt waren zelf een einde aan hun leven te maken. Zij besloten hun ervaringen wereldkundig te maken en zo aandacht te vragen voor hulp bij zelfdoding en euthanasie in de psychiatrie.

In 2009 begonnen zij met deze website om de discussie over hulp bij zelfdoding in de psychiatrie op gang te brengen en ervaringsverhalen te verzamelen. Al snel kwamen via de site talloze reacties binnen. Duidelijk werd dat veel psychiatrische patiënten met een doodswens zich niet gehoord voelen door hun behandelend arts, en als gevolg daarvan in alle eenzaamheid en soms op gruwelijke wijze zelf een einde aan hun leven maken.

Door diverse optredens in de media kwam een grote stroom reacties op gang van lotgenoten, die hetzelfde hebben ervaren of nog meemaken. Velen wilden het initiatief om aandacht te vragen voor de doodswens van psychiatrische patiënten ondersteunen, waarop is besloten de Stichting Euthanasie in de Psychiatrie (SEP) op te richten. Het bestuur van de stichting bestaat uit leden, die persoonlijk of beroepsmatig te maken hebben (gehad) met de problematiek van zelfdoding door psychiatrische patiënten.

Wilt u ons steunen:

Stichting Euthanasie in de Psychiatrie
NL17 INGB 0005 4373 40  Vught
Wij hebben de ANBI status.